Jaký materiál lze pro topdressing trávníku použít?

Kompost

Kvalitní prosátý kompost je nejlepší! Kompost musí mít jemnou drobivou a homogenní strukturu. Musí být dobře prosátý a musí mít vysoký obsah stabilní organické hmoty. V neposlední řadě, musí být bez semen plevelů. Pro efektivní a snadnou aplikaci by měla být vlhkost kompostu udržována na přibližně 50%.

Alternativou je balený bio kompost BIOVIN ze zbytků hroznů, který je bez semen a patogenů. (více zde)

Trávníkový substrát

Jedná se o jemně prosátou rašelinu, kvalitní kompost, křemičitý písek, mix má upravené pH a je bez semen plevelů. (více zde)

Písek

Pro topdressing trávníků se používá pouze křemičitý písek o velikosti zrn 1 mm. Vzhledem k tomu, že v Česku jsou na většině území těžké, jílovité půdy, je mnohdy písek vhodnější než kompost.(více o písku zde)